S.O.S

lightroom lens profile

פתרונות לחיים קלים : פרופילים של עדשות   שלום לכם זהו המאמר השני שאני כותב מציג כאן אז כפי שבטח שבוע שעבר קראתם על " מצלמה על המים " היום בחרתי להתעסק דווקא בשלב הפוסט פרודקשן היום אדבר על פתרון מאוד יעיל שמצאתי לי איך לעשות את החיים קלים יותר לפעמים קורים מצבים שבהם נמחקים כל מיני פרופילים ופריסטים מהלייטרום זאת...

קרא עוד